Zlatý slavík depeší Ivo Rožka a Karla Svobody | Akademie múzických umění v Praze