| Akademie múzických umění v Praze

O projektu
Vítejte na FAMU Films!Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, tedy FAMU, oslavila ve školním roce 2021/2022 už 75. výročí svého vzniku.

Za sedm dekád své existence vzniklo na FAMU, která patří mezi nejstarší filmové školy na světě, více než 15 000 studentských filmů. Jedná se o kratší či delší cvičení, prostřednictvím kterých se studenti jednotlivých kateder učí pracovat s výrazovými prostředky filmu a často tuto příležitost využívají k zajímavé autorské výpovědi. Filmy našich studentů jsou velmi originální, neotřelé, reagují na současné dění, hledají nové formy a tvůrčí postupy.Chceme dát možnost všem zájemcům ze široké i profesionální veřejnosti, aby náhledli k nám, co, jak a proč na FAMU vzniká. Na náš portál tedy kromě samotných filmů zveřejňujeme i videa s pedagogy FAMU, kteří vysvětlují podstatu jednotlivých cvičení, protože jinak by vám nemusely filmy dávat smysl anebo naopak byste si naplno neužili to, co ze školního zadání studentky a studenti vytvořili.Naši filmovou nabídku obohacujeme každý měsíc a pravidelně zveřejňujeme nové filmy podle toho, jak je budeme postupně zpracovávat, digitalizovat a dohledávat. Stejně tak vytváříme nové tematické kolekce, které se budou vázat k různým událostem z oblasti kultury i společenského dění. Budeme natáčet další lektorské úvody s pedagožkami a pedagogy FAMU – jsme přesvědčeni o tom, že už jen samotné vysvětlení principů výuky na jednotlivých katedrách FAMU je nesmírně zajímavé a věříme, že bude motivovat nové uchazeče o studium na naší filmové škole.

Portál FAMU Films je na svém začátku a my uděláme vše pro to, aby se dále rozvíjel a abychom studentskými filmy FAMU přispěli do českého kulturního prostředí co nejvyšší možnou mírou. Naši studentky a studenti a jejich školní díla jsou skvělá a zaslouží si pozornost nás všech. Stejně tak naše škola, která slaví své 75. výročí vzniku. Projekt FAMU Films je dárek k jejím narozeninám.

Pokud byste měli chuť či možnost s námi spolupracovat či nás podpořit, prosím, neváhejte se na nás obrátit. Za jakoukoliv podporu ve všech směrech budeme velice rádi – ať už prostřednictvím donátorského klubu I love FAMU Films, tak nabídkou spolupráce přímo pro náš portál.

Děkujeme za váš zájem a za to, že milujete FAMU filmy. Moc si přejeme, abyste si jejich sledování naplno užili.

Za tým FAMU Films – Project Leader, Dramaturgy, Head of FAMU Festival Department & Film Distribution
– Content & Festival Coordinator, FAMU Films Administrator – Content Coordinator