Vltava po válce | Akademie múzických umění v Praze