Trvalé bydliště Praha | Akademie múzických umění v Praze