Tři variace na picassovské téma | Akademie múzických umění v Praze