Smrt krásných srnců | Akademie múzických umění v Praze