Seznámení (Jáchym Novotný) | Akademie múzických umění v Praze