Seznámení (Clara Loeblová) | Akademie múzických umění v Praze