Sen (Miloslav Pecháček) | Akademie múzických umění v Praze