Sen (Ludvík Otevřel) | Akademie múzických umění v Praze