Sen (Helena Fikerová) | Akademie múzických umění v Praze