O tom, jak se šaman Saša rozhodl vymýtit démona z Putina | Akademie múzických umění v Praze