FAMU žurnál: První občasník (1960 - 1961) | Akademie múzických umění v Praze