Prosil jsem ho o hodnověrný výklad toho všeho | Akademie múzických umění v Praze