Postup práce (Františka Bakošová) | Akademie múzických umění v Praze