Oslava támhle Filipa | Akademie múzických umění v Praze