Sto dvacet osm tisíc - TRAILER | Akademie múzických umění v Praze