Metro (Kristina Kůlová) | Akademie múzických umění v Praze