Má identita: Úvaha o propojení vědomí | Akademie múzických umění v Praze