Kremličkiana - Léto s básníkem Vítem Kremličkou | Akademie múzických umění v Praze