Jsme si o smrt blíž | Akademie múzických umění v Praze