Jeden den v životě | Akademie múzických umění v Praze