Jak blízko tomu jsem | Akademie múzických umění v Praze