Jiří Myslík - hudebně-dramatická etuda | Akademie múzických umění v Praze