Hájek na zámku, Petr v podzámčí | Akademie múzických umění v Praze