Bohdan Sláma - Jáma (Elementární situace II.) | Akademie múzických umění v Praze