Bohdan Sláma - Monolog-dialog (Elementární situace I.) | Akademie múzických umění v Praze