Děti sledující noční vlaky | Akademie múzických umění v Praze