Představuje se: Katedra scenaristiky a dramaturgie | Akademie múzických umění v Praze