Český žurnál - Výchova k válce | Akademie múzických umění v Praze