Aurel Klimt - Blackout | Akademie múzických umění v Praze