Jaroslav Brabec - Barevná etuda | Akademie múzických umění v Praze