Bohdan Sláma - Bakalářský film | Akademie múzických umění v Praze