Ajznboňák F 30.2 | Akademie múzických umění v Praze