34 dnů absolutního klidu | Akademie múzických umění v Praze