3 přednášky Karla Vachka | Akademie múzických umění v Praze