KATEDRA REŽIE | Akademie múzických umění v Praze

KATEDRA REŽIE

Katedra režie byla jednou z prvních na FAMU. U zrodu stál - jako její první vedoucí a tvůrce koncepce výuky - Otakar Vávra. Na katedře od počátku působili významní filmoví režiséři, jakými byli Václav Wassermann, Jiří Weiss, Václav Krška, Bořivoj Zeman, Elmar Klos, Zdenek Sirový, František Filip, Jan Matějovský, Vlado Delong i herecké osobnosti významu Karla Högera a Radovana Lukavského.

Cílem studia je výchova všestranně vzdělaného filmového a televizního režiséra; proto zahrnuje vedle oborových předmětů i přednášky a semináře z dějin filmu, literatury a výtvarného umění, dále z filozofie, sociologie a cizích jazyků. Vysoký počet praktických cvičení (9) prověřuje míru talentu studenta jak ve filmové, tak i televizní produkci, učí jej řemeslu od volby tématu přes literární zpracování zvolené látky až k vlastní realizaci.

 Vysoký počet praktických cvičení (9) prověřuje míru talentu studenta jak ve filmové, tak i televizní produkci, učí jej řemeslu od volby tématu přes literární zpracování zvolené látky až k vlastní realizaci. Výsledky, tj. filmová a televizní cvičení, jsou pak předkládány k postupovým zkouškám, klauzurám. V praktických cvičeních spolupracuje student režie s celou řadou příbuzných profesí (kamera, střih, zvuk, produkce, scénografie, dramaturgie), kde prokazuje svou schopnost komunikace a řízení filmového či televizního štábu a vedení herce.