| Akademie múzických umění v Praze

Aplikace ochrana soukromí

Všeobecné obchodní podmínky FAMU Films

Verze platná od ledna 2023

Vítejte v kině FAMUFILMS!

Akademie múzických umění v Praze se sídlem Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1, IČO 61384984, veřejná vysoká škola dle zák. č. 111/1998 Sb., v platném znění (dále jen „AMU“) poskytuje prostřednictvím portálu na adresefamufilms.cz projekt FAMU Films (dále jen jako „ famufilms“), který umožňuje uživatelům přístup k filmům streamovaným do počítačů, případně dle dostupnosti do mobilů a dalších zařízení se systémy iOS a Android.

Aplikaci, portál a veškeré související služby provozuje a poskytuje AMU.

Kontakty AMU jsou následující:

 • Poštovní kontakt: Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění, Smetanovo nábř. 2, 116 65 Praha 1,
 • Elektronický kontakt: alexandra.hroncova@famu.cz ,
 • Internetové stránky: www.famu.cz,
 • Telefonicky: 234 244 305.

Přečtěte si tyto Všeobecné obchodní podmínky famufilms (dále jen „ podmínky“) pečlivě, protože obsahují důležité informace týkající se vašich i našich práv a povinností při poskytování obsahu prostřednictvím portálu famufilms prostřednictvím mobilní aplikace využívané v mobilním zařízení (dále jen „aplikace“) a uživatelského portálu famufilms (dále jen „portál“). Zpracování osobních údajů se řídí dokumentem dostupným zde.

Těmito podmínkami se řídí poskytování obsahu a služeb prostřednictvím aplikace, portálu famufilms a smlouvy v souvislosti s tím uzavřené. Využíváním obsahu a služeb prostřednictvím portálu famufilms s těmito podmínkami souhlasíte a zavazujete se je dodržovat. V případě, že jakémukoliv ustanovení nerozumíte anebo máte dotazy, prosím kontaktujte nás na kontaktech výše. Přijetím těchto podmínek je uzavřena smlouva o poskytování služeb aplikace, portálu a souvisejících služeb.

 1. Uživatelé
 2. Registrovaní uživatelé, předplatné, platba a fakturace
 3. Důvěrnost a aktuálnost informací
 4. Mobilní aplikace
 5. Rozhodné právo, soudní příslušnost a poučení o právech uživatele
 6. Reklamace, zákaznická podpora
 7. Další podmínky
 8. Změna ceníku a těchto podmínek
 9. Závěrečná ustanovení