KATEDRA ANIMOVANÉ TVORBY | Akademie múzických umění v Praze