Zuzana Křivková | Akademie múzických umění v Praze