Žofie Zajíčková | Akademie múzických umění v Praze