Yvon Teyslerová | Akademie múzických umění v Praze