Vlasta Janečková | Akademie múzických umění v Praze