Vladimír Sommer | Akademie múzických umění v Praze