Vladimír Turner | Akademie múzických umění v Praze