Vladimír Opletal | Akademie múzických umění v Praze