Vladimír Kulčický | Akademie múzických umění v Praze