Vladimír Kopecký | Akademie múzických umění v Praze