Vladimír Holomek | Akademie múzických umění v Praze