Vladimír Goldmann | Akademie múzických umění v Praze